Praktisk information

AFLEVERING

Børnene afleveres enten i fællesrummet inden kl. 8.00 eller på stuen herefter. Barnet skal altid afleveres til en voksen - både af hensyn til barnet, og af hensyn til registrering i vores protokoller.

Det er vigtigt at du laver aftaler med stuens personale, hvis du afleverer dit barn efter kl. 9.00.

AFHENTNING
Ved aflevering skal du på stuens tavle skrive det tidspunkt, du regner med at afhente dit barn.

Bemærk, at vi ikke må udlevere barnet til andre end forældrene, med mindre andet er aftalt. Er du mere end en halv time forsinket, skal du give stuen besked.

AFBUD
Er barnet syg eller holder fri, beder vi dig om at ringe afbud inden kl. 9.00 af hensyn til dagens rytme.

Hvis dit barn er sygt i længere tid, er det rart for os, at du holder os løbende orienteret. Når barnet er rask, skal du ringe besked om dagen eller morgenen før aflevering.

BLEER
I vuggestuen skal du selv købe bleer til dit barn. Husk at holde beholdningen ved lige.

RUM TIL BARNEVOGNE OG KLAPVOGNE
Vi har et aflåst rum til barnevogne og klapvogne i kælderen ved den store elevator i Øst.

De fleste forældre lader klapvognen stå i den store elevator, mens de afleverer deres barn, og kører derefter ned i kælderen med vognen. På grund af brandfare må du ikke parkere vognen i indgangspartiet i Vest eller i elevatoren i Øst.

ELEVATOR
Vi- og alle andre i ejendommen- må kun bruge den store elevator i Øst i begrænset omfang.

Vi henstiller meget kraftigt til, at I sørger for, jeres børn ikke rører ved knapperne i elevatoren i Øst. Systemet i den ikke kan klare den belastning, der opstår, når flere knapper aktiveres på én gang.

Det er til stor gene for personale og børn i dagligdagen, når elevatoren er ude af drift, udover de store økonomiske udgifter, når den skal repareres.

SIKKERHEDSREGLER
Børn må ikke komme i køkkenet, sidde eller stå i vindueskarme eller lege ved elevatordørene.

Vær derudover særlig opmærksom på, om der kommer biler, når du går ud af elevatoren i Øst.

FÆLLESARRANGEMENTER
Alle stuer holder løbende forældrearrangementer i form af små forældremøder, ’kaffemik’ eller fællesspisning.

Vær opmærksom på at deltage af hensyn til dit barn, som meget hurtigt vil forstå, at de andre forældre er til stede, men ikke mor eller far.

FORÆLDREKONSULTATION
Personalet tilbyder en forældrekonsultation årligt samt efter behov eller på opfordring.

FORÆLDREMØDER 
Vi afholder et årligt forældremøde om foråret og et om efteråret. På efterårets forældremøde afholder vi valg til forældrebestyrelsen.
 
På forældremøderne informerer vi om praktiske såvel som pædagogiske forhold i vuggestuen. Og så lader vi os meget gerne inspirere af forældrenes feedback, forslag og spørgsmål.

TØJ
Det er vigtigt, at du løbende sørger for, at der er skiftetøj til barnet samt sutsko, sovetøj, regntøj og gummistøvler. Skriv navn i barnets tøj og sko.

MOBILTELEFONER
Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon på institutionens område. Det har vi valgt af hensyn til nærværet over for børnene og det pædagogiske arbejde.

SYGDOM
Syge børn er forældrenes ansvar og må ikke være i vuggestue. Henhold jer til institutionens sygdomspjece eller tal med personalet eller din læge.

Har vi tvivlsspørgsmål i forbindelse med sygdom, henholder vi os altid til stadslægen.

FORPLEJNING
Vores køkken bruger økologiske produkter så vidt, det er økonomisk muligt. Alle basisvarer som mælk, mel, havregryn er økologiske, men typisk ikke frugt, kød og pålæg.