Årshjul 2021

Årshjul 2021

Insttutonens årshjul for 2021 tager afsæt i det pædagogiske grundlag, der er beskrevet i vores styrkede pædagogiske læreplan 2012-2022.Den styrkede pædagogiske læreplan er rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse i vuggestuen.

Klik på linket neden for, og se mere:

Årshjul 2021