Køkkenet

Maden er en betydningsfuld del af livet og hverdagen, også for vuggestuebørn. Børnene tilbringer mange timer hver dag i vuggestuen og spiser flere af dagens måltider sammen med personalet.

Derfor har det stor betydning, at børnene får en sund og varieret mad i vuggestuen, og at der er en rar stemning omkring bordet. Det styrker børnenes vækst og trivsel og er med til at grundlægge gode mad- og måltidsvaner. Ved at sætte fokus på sund mad og en god atmosfære omkring måltiderne får børnene samtidig mulighed for at styrke flere sider af deres udvikling såsom at nyde, sanse, smage, sige fra og til, være sammen med andre og gøre noget i fællesskab.

Økologi og danske produkter.

Ca.85 % vores basisvarer er økologiske. ( Melsorter, gryn, mælk,etc)

Det gør vi af hensyn til børnenes sundhed, idet der kan være giftrester i konventionelt producerede varer. Endvidere drikker, spiser og indånder børn mere pr. kilo legemsvægt end voksne, hvilket gør dem mere udsatte. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi beskytter dem og altid har en holdning til deres sundhed. Derudover mener vi, det er vigtigt at tage hensyn til miljøet.

Vi køber fortrinsvis danske produkter frem for importerede varer. Det betyder, at vi et langt stykke ad vejen eksempelvis anvender det frugt og grønt, der hører årstiden til. Det betyder også, at børnene oplever årstidernes vekslen igennem måltiderne.  

Fordeling af måltider

Kl. 7.00 – 7.50
Serveres der morgenmad for de børn, der ikke har spist hjemmefra.

Kl. 9.00

Kan der serveres brød med vand til. Vores erfaringer siger os, at frugt og grønt på dette tidspunkt får blodsukkeret til at falde hurtigere således, at børnene hurtigere bliver sultne. Derfor får de brød. Men det er op til personalets vurderinger ude på stuerne om de tilbyder børnene dette måltid alt efter børnenes behov. ( Nogle børn møder sent og er ikke sultne.)

Kl. 10.30

Serveres der frokost:

Mandag: Grøddag

Tirsdag: Køddag

Onsdag: Vegetardag

Torsdag: Fiskedag

Fredag: Rugbrødsdag, smør-selv-dag

Børnene får ikke mælk til frokost, fordi kalken i mælken hæmmer jernoptagelsen, og vi ønsker, at børnenes jernoptagelse bliver optimal.

Kl. 13.30

Serveres der eftermiddagsmad. Som regel serveres der friskbagt brød med frugt eller grønt. Der serveres mælk alle ugens fem dage til eftermiddagsmåltidet.

I vil altid kunne finde ugens menuplan på de store opslagstavler i Øst/Vest.

I køkkenet er det vores opgave at give børnene den bedst mulige oplevelse af dagens fire måltider.

Måltidet

Under måltidet videreføres husets pædagogiske principper, hvoraf især principper omkring kommunikation, bevægelse og samspil vil være gennemgående. Husets pædagogiske principper kan i øvrigt ses uddybet i årsplanens pædagogiske del.

Kostpolitikkens grundprincipper :

I vuggestuen har vi gennem årene udviklet en kostpolitik, som bygger på følgende forskellige grundprincipper:

Sammensætning af madplan

Madplanen er overordnet set bygget op ud fra principper om variation i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalede mængder af kulhydrat, fedt, protein, vitaminer, mineraler etc. for børn i alderen 0-3 år.

Små børn har brug for mange små måltider, blandt andet fordi deres appetit kan svinge meget i løbet af dagen. Nogle børn er mest sultne om formiddagen, andre har større appetit senere på dagen. Derfor serverer vi mindst 4 varierede måltider hver dag, så børnene kan spise sig mætte, når appetitten er der. Udover at blive mætte, får børnene også lettere dækket deres behov for energi, vitaminer og mineraler, når maden er fordelt på mange måltider over hele dagen.

Maden i vuggestuen er tilpasset barnets alder og spiseevne. Den er varieret, og i alle måltider indgår mad fra forskellige fødevaregrupper. Der tages hensyn til særlige ønsker, f.eks. for børn med anden etnisk baggrund eller børn med behov for specialkost (efter anvisning fra læge).

Alle måltider anses for værende lige betydningsfulde.