Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Barnets Hus – Amerikavej

Vær med til at plante ideer og se dem spire

Vær med til at påvirke dit barns hverdag

Barnets Hus – Amerikavej har en forældrebestyrelse. Den består af seks forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og det samlede ledelsesteam bestående af en institutionsleder og to afdelingsledere.

Alle kan stille op

En gang årligt - på forældremødet i efteråret – er der valg til forældrebestyrelsen. Alle kan stille op, og man behøver ikke have en gennemtænkt dagsorden eller særlig pædagogisk indsigt for at bidrage til arbejdet. Det vigtigste er, at man har lyst til at engagere sig i, hvordan vuggestuen og børnenes hverdag fortsat kan forbedres.

En plads i forældrebestyrelsen er en god måde at lære personale og ledelse lidt bedre at kende og få mere viden om børnenes hverdag, og hvad der sker i huset.

Forældrebestyrelsen mødes fire gange årligt. Formanden og næstformanden mødes desuden fire gange årligt til Institutionsbestyrelsesmøder.

Kontakt forældrebestyrelsen med stort og småt

Forældrebestyrelsen er forældrenes talerør til ledelsen og institutionen, men også til hovedbestyrelsen, hvor forældrebestyrelsens formand og næstformand sidder med ved møder. Uden stemmeret, men med fuld taleret. Forældrebestyrelsen er forældrenes mulighed for at præge og inspirere arbejdet i institutionen, eller måske skrue lidt på nogle knapper, så hverdagen i huset kan blive endnu bedre for børnene.

Forældrebestyrelsen er forældrenes direkte kanal til ledelsen - det er derfor vigtigt, at henvende sig til forældrebestyrelsen med stort eller småt. Det kan være alt fra ledelsens håndtering af en smitterisiko - til at der skal være mere musik i hverdagen.

Man kan sende en mail direkte til bestyrelsens medlemmer – mailadresser findes på vuggestuens hjemmeside – eller lægge en seddel i forældrebestyrelsens postkasse i Øst eller Vest Forældrebestyrelsen har desuden en opslagstavle i Øst, hvor man kan læse, hvad forældrebestyrelsen arbejder med for tiden.

Hvad laver forældrebestyrelsen?

Typisk er arbejdet organiseret i nogle udvalg, for eksempel et kommunikationsudvalg eller et pædagogisk udvalg, som mødes udover bestyrelsesmøderne. Hvor ofte man mødes er op til de enkelte udvalg. Meget kan også klares over mails.

Tidligere bestyrelser har blandt andet udarbejdet den velkomstpjece, som alle får udleveret ved barnets opstart. Af andre tiltag kan nævnes et forældrearrangement om højtlæsning og børnelitteratur, en pjece om forældrebestyrelsens arbejde samt inputs til forbedring og opdatering af kommunikationskanalerne mellem forældre og institution. Derudover bidrager forældrebestyrelsen hvert år til at gennemføre tilfredshedsundersøgelsen.

 

Den selvejende institutionsledelse på Amerikavej er to-strenget. Den ene streng består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse (jf. paragraf 6), og en leder, der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse samt drift af institutionen,

Ledelsen består af en institutionsleder og to ligestillede afdelingsledere. Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift. Den anden streng består af en forældrebestyrelse, der varetager forældrenes interesser, hvilket betyder, at den påser, at de pædagogiske principper udvikles i henhold til den overordnede målsætning, samt at der er en handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper

Læs mere på www.amerikavej.kk.dk